Biçimsel Birikimler

Forms Accumulated

Elif Aydın // Eser Gündüz
23.11 // 28.12.2019

‘Biçimsel Birikimler’, iki genç sanatçının, birbirlerinden farklı üretimleriyle, tarihsel referanslarını inceler.

Amorf biçimleri ve naif estetikleri ile farklı dönem ve akımlara temas eden eserler, Aydın ve Gündüz’ün özgün, çağdaş üretimlerinin sanat tarihi spektrumunda yer bulmalarını sağlar. Aydın’ın seramik heykellerini, alışılagelmiş sırlı, pürüzsüz yüzeyler olarak değil, mümkün olduğunca az müdahale ile ham – hatta arkaik olarak okunabilecek eserler olarak görürüz. Bu sayede kilin tarihsel sürecine, malzemenin biriken bilincine tanıklık ederiz. Heykeller, hem dokuları hem de formları vasıtasıyla primitif hisler taşırlar. Gündüz, resimlerinde mimari referanslar ve modernist biçimleri, kağıt üzerine yansıttığı formlar ile belirli bir denge içerisinde yorumlar. Bauhaus okulunun etkilerinin hissedilebildiği üretimlerinde sanatçı; güncel yaklaşımı ile ele aldığı tarihsel akım ve üslupları harmanlayarak ekspresyonist bir biçimde ‘retro-futurist’ olarak adlandırdığı üretim tarzıyla bu referanslarını günümüze adapte eder. Aydın ve Gündüz’ün eserlerinde temelde yatan; tarihin farklı noktalarından etkilenimlerini biçimsel olarak günümüze taşımak, iyileştirmek ve özgünleştirmek dürtüsüdür. ‘Biçimsel Birikimler’, insanlık tarihiyle eş uzunlukta kabul edilen sanat tarihine, iki genç sanatçının birbirinden uzak dönem etkilenimlerinin birbirleriyle uyumlu sonuçlarına odaklanır.

Küratör // Ecem Ümitli

Elif Nur Aydın (d. 1992, Manisa) Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de seramik eğitimi almıştır. 16 Kasım’da Eskişehir’de üçüncü kişisel sergisi gerçekleşen Aydın, Eskişehir’de yaşıyor ve üretiyor.

Eser Gündüz (d. 1990, Antalya) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık fakültesinde eğitim görmüştür. İstanbul’da çeşitli karma sergiler ve projelerde yer alan Gündüz, İstanbul’da yaşıyor ve üretiyor.

‘Forms Accumulated’ investigates the references Aydın and Gündüz express in their works.

Artists works make space on the spectrum of art history via their amorphous forms and raw aesthetics making them contemporary, yet rooted in different movements from different points of history. Aydın’s seramic sculptures are textured and natural, unlike the glazed and polished surfaces we are accostomed to seeing. These traits of her works allows them to be taken organic – archaic even. Therefore the viewer is presented the history of the material, clay, and it’s accumulated memory. Aydın’s sculptures carry out primitive qualities through their texture and form. Gündüz takes his inspiration from a period different to Aydın. In his paintings, Modernist shapes and architectural references that he puts out on to paper in flux. In his artistic output he names as ‘retro-futurism’, Gündüz updates his references from the Modernist movement and Bauhaus school with a neo-expressionist approach. The drive to make contemporary, renew, improve and to originalise their impressions of different points of history is what Aydın and Gündüz share in common in their practices. ‘Forms Accumulated’ focuses on the harmonious works of the artists, of which the triggering reference points are of other periods.

Curator // Ecem Ümitli

Elif Nur Aydın (b. 1992, Manisa) studied ceramics at the Anadolu University, Fine Arts Faculty, Eskisehir. Aydın had her third solo exhibition on November 16. The artist lives and works in Eskisehir.

Eser Gündüz (b. 1990, Antalya) studied at Mimar Sinan Fine Arts University, Architecture Faculty. Participating in multiple projects and group exhibitions, Gündüz lives and works in Istanbul.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!