Dekonstrüksiyon: Sanat ve Ekoloji

Deconstruction: Art and Ecology

“…Değişmeden duramaz, aksi halde yok oluruz. Dışarıda bir yer bulamıyorsak, keşfetmek icin kendimize rağmen dönmeliyiz içimize: hücreye, atoma, şiir mısrasına.”
William Carlos Williams, Çim Yaprakları, 1955.

Dünya üzerinde yürümüş milyonlarca türden biri olduğumuzu unutarak doğayı kendimize, istek ve ihtiyaçlarımıza göre eğip bükmeye çalışıyoruz; bazı ögelerini önemli diğerlerini daha az önemli addediyoruz. Varoluş biçimimizin sebep olduğu hasar ve bu hasarın olumsuz etkileriyle yüzleşirken hala alıştığımız sistemlerimizden vazgeçmiyoruz.

İnsan değişebilir mi? Doğa ile kurduğumuz iletişimi iyileştirmek; duygu, fikir ve eylemlerimizi doğru tanımlayabilmek ile oldukça ilgili. Peki sanat aracılığıyla bu diyaloğu organik bir forma dönüştürmek mümkün mü? Buradan evrilen birçok soru var; Çevre etiğinin merkezi insan mıdır yoksa doğa mıdır? Doğa ve kültür arasındaki ikilemi yaratan motivasyon kaynağı nedir? Doğayı istediğimizde kendi yararımıza kullandığımız bir mülk olarak mı görüyoruz yoksa doğanın bunlardan bağımsız kendine ait gerçek bir değeri var mı? Doğa ile ilişkimizde sahip olduğumuz etik anlayış; haklar üzerinden mi yoksa sorumluluk üzerinden mi tanımlanıyor, bu kapsam bireysel mi yoksa bütünsel mi?

Are Projects ve Art Elsewhere iş birliği ile gerçekleşen ve ortak direktörlüğünü Ecem Ümitli’nin üstlendiği bu proje, sanatçılardan kendi yerlerini sorgulamalarını ve bulmalarını istiyor: doğanın yanında, doğanın üstünde, doğanın içinde.

Are Projects disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. 2019’da Antalya’da faaliyete geçmiş olan bu oluşumun hedefleri arasında sanatın işlevlerini sorgulamak, diyaloğa yönelmek, proje ve işbirliklerini teşvik etmek yer alır. Çeşitli kreatif üretimleri destekleyen ve farklı pratiklere alan sağlayan are, aynı zamanda bölgenin en zengin sanat kütüphanesine ev sahipliği yapar.

Art Elsewhere küratöryel sanat inisiyatifi olarak 2017 yılında Londra’da kurulmuştur. Felsefe, teori ve bilgide süregelen dönüşümler ışığında çağdaş sanat pratiğini teşvik eder. Mekanlara özgü sergiler, çevre ve doğa ilişkisi, performanslar ve sanatsal araştırmalar üzerinde çalışır. Sergi projeleri çoğunlukla çağdaş sanat pratiği, sanatı görme biçimleri, iklim değişikliği, göç ve sınırlar, ekolojik ikilemler gibi çevresel ve sosyal konulara odaklanmaktadır.

Bu proje biyolog Nurbahar Usta’nın uzman ekolojik danışmanlığı desteğiyle programlanmıştır.

 

PROGRAM:

Bu proje 7-13 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Proje eser üretimi odaklı olmayıp, var olan işler üzerinden tartışmayı hedeflemektedir.

Haftalık programa katılan sanatçılara seçilmiş kaynakça sunmakla birlikte:

 • Projeye ekolojik danışmanlık yapan biyolog Nurbahar Usta ile yapılacak online seminer
 • Sanatçı ile soru & cevap oturumları
 • Sanatçı stüdyo ziyaretleri
 • Ekoloji alanında seçilmiş bir podcast üzerine tartışma
 • Sanat yazarı Murat Alat ile gerçekleştirilecek konuşma
 • Küratör Aslı Seven ile gerçekleşecek konuşma
 • Performans sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek, doğa ile insan ilişkisi üzerine bir canlı performans
 • Görüşmeler, gün içerisinde maksimum 3 online buluşma formatında olacak ve her biri yaklaşık bir saat sürecektir.

 

“…Obviously we can’t stand still or we shall be destroyed. Then if there is no room for us on the outside we shall, in spite of ourselves, have to go in: into the cell, the atom, the poetic line, for our discoveries.”
William Carlos Williams, Leaves of Grass, 1955.

Forgetting that humans are only one of the millions of species that exist on Earth, we try to assert shape and bend nature according to our requirements and needs, asserting a prioritization within species. While we face every day the disruptive outcomes of our way of existing and our doings, we do not question to change our accustomed systems.

Can humans change? Improving our relationship and communication with nature is tightly linked to correctly identifying our emotions, ideas and actions. Definitions such as ecocentrism and anthropocentrism can fail at creating an ideological home for us due to being two ends of a pendulum, without room for commonalities: making it even more difficult to address our relationship with nature.

Is it possible to reshape this dialogue as an organic form through art? There are many questions that are rooted in this idea: What is the focus of environmental ethics – humans or nature? What is the motivational source that creates the dilemma between nature and culture? Do we view nature as a property to use however we wish for our own benefit, or do we realise nature’s intrinsic value; free from its usefulness to humans? Is the extension an extension of ethics to nature – individualistic or holistic? Is the extension rights-based or responsibility-based?

Realised with the collaboration of Are Projects and Art Elsewhere and co-directed by Ecem Umitli, this project encourages the participating artists to question and find where they stand: above nature, with nature or within nature.

Are Projects is an interdisciplinary art space. Founded in 2019 in Antalya, Are Projects aims to discuss the functionality of art, access dialogue, and encourage collaborative projects. Supporting creative artistic production and providing space for different practices, Are Projects also houses the region’s first extensive free-access art library.

Art Elsewhere is a curatorial art initiative founded in 2017 and based in London. Art Elsewhere encourages contemporary art practice in light of ongoing transformations in philosophy, theory, and knowledge. Interested to work on site-specific exhibitions, environment and art, performances, and artistic research. Their exhibition projects are mostly focused on contemporary art practice, ways of seeing art, environmental and social issues such as climate change, immigration and borders, ecological dilemmas.

This project is programmed under the expert ecological consultancy of biologist Nurbahar Usta.

PROGRAMME:

This project will take place between the dates June 7-13, 2020. Project aims to discuss existing works, and does not require production of new works.

 • Online seminar with biologist Nurbahar Usta, ecological consultant of project
 • Question & Answer with the artist of the day
 • Artists studio visits
 • A discussion panel on the selected podcast about ecology
 • A conversation with art writer Murat Alat
 • A conversation with Curator Aslı Seven
 • A live session with performance artist duo, questioning our relationship with nature
 • There will be a maximum of 3 online meetings in a day, each taking approximately an hour.

 

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!