Melike Taşçıoğlu | Daire | 1. Circle 2. Apartment, flat.

Melike Taşçıoğlu
Daire
27.06 – 27.07.2020

Melike Taşçıoğlu’nun ”Daire” başlıklı kişisel sergisi bu yıl 27 Haziran ve 27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Sanatçı daire kavramını çeşitli anlamları üzerinden okuyor ve anlam arasında bağlantı kurarken aynı zamanda kendi aralarındaki sınırlarını da sorguluyor.

Sanatçının video, fotoğraf ve resim üzerine kurgulanan farklı tekniklerde üretilmiş işlerinin yer aldığı sergi, ev ve daire kavramları arasındaki bağı araştırıyor. Sergideki işlerin ortak noktası, işleri meydana getiren imge ve resimlerin tamamının sanatçının yaşadığı alandan yani dairesinden gelerek, farklı bağlamlar aracılığı izleyici ile buluşması.

Evin içinde temizlik ile başlayan serüven, çeşitli lekelere, çeşitli sınırlara, izleyici tarafından duyumsanmayı bekleyen hayal dünyasına dünyasına, gözlerimizle gördüğümüzün ötesine bakıyor. Sanatçı, içinde yaşadığı dairenin, terimsel ve imgesel anlamlarını galeri mekanına taşıyor.

Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekan, Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, Bırakınız Gelsinler ve bu sergiye paralel yayınlanan Daire kitabı gibi birbirinden değerli basımları olan grafik tasarımcı 2002 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi’nde doçent olarak ders vermektedir.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!