Home

are projects, 1 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında bu yıl sekizincisi düzenlenecek Çanakkale Bienali’nde yer alıyor; Eda Şarman, Furkan Öztekin, Maury Vaughan ve Melike Taşçıoğlu Vaughan’ın eserlerini sergileyecek olmaktan, bunun yanı sıra bienal kapsamında gerçekleştirdiğimiz ‘ve konuşma serisi’ne Oğuz Karayemiş’in de katılımını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 8. Çanakkale Bienali ‘Birlikte Nasıl Çalışırız?’, topluluk, çalışma ve birliktelik kavramları ve deneyimlerine odaklanıyor.

are project is participating in the 8th Çanakkale Biennial taking place between October 1 – November 5. We are happy to exhibit works by Eda Şarman, Furkan Öztekin, Maury Vaughan and Melike Taşçıoğlu Vaughan as well as announce ‘ve talk series’ realised with the additional participation of Oğuz Karayemiş. 8th Çanakkale Biennial ‘How Do We Work Together?’ focuses on the concepts and experiences of community, work/labour and togetherness.


Hakkında.

Diyaloğa yönelme, sanatın işlevlerini sorgulama, proje ve iş birliklerini teşvik hedefleriyle 2019’da Antalya’da kurulan are, disiplinler arası sanatsal üretimleri destekler. Sergi programının yanı sıra konuşma etkinlikleri, atölye çalışmaları, sanatçı programları ve dijital tartışma kampları geçmiş projelerinin önemli bir kısmını oluşturur.

are, established in Antalya in 2019 supports interdisciplinary artistic production with the mission of dialogue-orientation, questioning the functions of art, and encouraging projects and collaborations. In addition to the exhibition program; talk programmes, workshops and digital discussion camps form an important part of are’s activities.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!